Search
Search

Skilmálar fyrirtækjaþjónustu Mi búðarinnar

Almennt

Greiðsluskilmálar miðast við úttektir líðandi mánaðar og greiðslu 15 dögum eftir lok mánaðar. Viðskiptareikning ber að halda í skilum.

Einungis lögaðilar geta sótt um reikningsviðskipti hjá Mi búðinni

Hægt er að sækja um reikningsviðskipti á www.mii.is/b2b.

Mi búðin áskilur sér rétt til að hafna umsóknum án rökstuðnings.

Viðskiptaskilmálar geta breyst eða fallið niður án fyrirvara.

Fullnægjandi tilkynning á nýjum viðskiptaskilmálum telst vera: almennur tölvupóstur og/eða birting á heimasíðu Mi búðarinnar.

Mi búðin getur lokað viðskiptareikningi vegna vanskila eða misnotkunar án fyrirvara á hvaða tímapunkti sem er.

Skilmálar

Tímabil miðast við líðandi mánuð.

Gjalddagi er síðasti dagur úttektarmánaðar og eindagi 15 dögum eftir lok tímabils.

Ef greiðsla dregst bætast dráttarvextir við reikningsupphæðina frá gjalddaga.

Innheimtukostnaður bætist við ef um verulegan greiðsludrátt er að ræða.

Eftir 15 daga greiðsludrátt fer krafa í milliinnheimtu og eftir 50 daga í löginnheimtu.

Viðskiptareikningur er bundinn við ákveðna hámarksfjárhæð. Ákvörðun hámarksfjárhæð úttektar viðskiptamanns skal ákveðin af Mi búðinni í samráði við viðskiptamann.

Ábyrgðir

Mi búðinni er heimilt að leita allra upplýsinga sem fyrirtækið telur nauðsynlegar til að afgreiða umsókn viðskiptamanns svo sem upplýsingar frá Creditinfo og frá viðskiptabönkum.

Viðskiptamenn Mi búðarinnar heimila með umsókn sinni allar tilkynningar um vanskil sem hafa varið lengur en 40 daga til Lánstrausts hf.

Mi búðin kann að fara fram á ábyrgðir sem Mi búðin telur nauðsynlegar fyrir skilvísum greiðslum úttekta. Þær geta verið í formi sjálfskuldarábyrgðar og/eða bankaábyrgðar.

Viðskiptamaður er ábyrgur fyrir öllum og skuldbindur sig til að greiða úttektir eins og þær birtast á sölunótum sem staðfestar hafa verið við kaup.

Form reikningsviðskipta

Hægt er að kaupa vörur út í reikning með tvennum hætti:

1. Skráðir úttektaraðilar: Viðskiptamaður skilgreinir úttektaraðila sem mega taka út vörur hjá Mi búðinni. Úttektaraðilar eru krafðir um skilríki við úttekt.
2. Beiðnir: Viðskiptamaður framvísar formlegri númeraðri beiðni fyrir reikningsviðskiptum. Mi búðin fer fram á skilríki úttektaraðila. Misnotkun á beiðnabókum viðskiptamanns er að fullu á hans ábyrgð. Ef grunur leikur á að stolnar beiðnir séu í umferð mælir Mi búðin með að loka viðskiptareikning.

Persónuupplýsingar

Með því að sækja um viðskiptareikning og staðfesta skilmála Mi búðarinnar heimilar umsækjandi Mi búðinni að nota allar skráðar upplýsingar, þ.m.t. tölvupóstfang, símanúmer og almennar upplýsingar úr þjóðskrá, til að unnt sé að veita umbeðna þjónustu. Umsækjandi veitir einnig Mi búðinni samþykki fyrir að vinna með upplýsingar um kaup hans á vörum og þjónustu Mi búðarinnar til markaðssetningar og almannatengsla fyrir Mi búðina. Umsækjandi getur afturkallað samþykki sitt með því að senda póst á netfangið: mii@mii.is. Nánari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga er að finna í persónuverndarstefnu Mi búðarinnar. Upplýsingar um viðskiptamann eru varðveittar meðan viðskiptahagsmunir Mi búðarinnar krefjast þess. Allir vinnsluaðilar Mi búðarinnar og aðilar sem Mi búðin velur til samstarfs hafa undirritað viðeigandi trúnaðaryfirlýsingu og vinnslusamning í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga.

Tengiliðir og aðstoð

Hreyfingaryfirlit, skráning úttektaraðila, afrit af reikningum, úttektarheimildir og önnur þjónusta viðskiptareikninga er framkvæmd af Mi búðinni. Viðskiptamenn geta haft samband við bokhald@mii.is og óskað eftir þjónustu þar.

Mál sem rísa út af túlkun og efni þessara skilmála, svo og innheimtumál vegna úttekta, er heimilt að reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.